Promotech PPCM 650 je mašina namenjena za firme koje izrađuju cevne čelične konstrukcije složenih uklještenja.

PPCM 650 ima mogućnost sečenja cevi prečnika od ɸ50 – 650mm. Softver omogućava brz odabir rezova po već predefinisanim prečnicima.

Za više informacija pogledajte sledeći link:

SAZNAJTE VIŠE