Džesik je jedan od vodećih proizvođača aparata za zavarivanje iz Kine.
Proizvodi za mnoge poznate brendove iz Evrope, USA… a sada Vam ga predstavljamo u Srbiji pod njegovim imenom.

Jedinstvena elektronska struktura i dizajn “vazdušnog tunela” u ovoj seriji aparata za zavarivanje ubrzano odvodi toplotu a poboljšava pouydanost, izdržljivost i intermitence.

Pomenuti dizajn “vazdušnog tunela” efikasno sprečava oštećenje elektronskih kola od prašine koja ulazi u aparat, samim tim je pouzdanost veoma poboljšanja u odnosu na klasična rešenja.

Dobar deo “modulacije” električnog luka je odrađen softverski, čime je izbačen deo elektronskih kola i komponenti, time je podignuta pouzdanost aparata i sigurnost stabilnog luka zbog manjeg broja “karika u lancu”.

Ceo aparat ima moderan i na oko lep izgled.

Ovo je digitalni DC pulsni TIG aparat za zavarivanje sa kompletnim funkcijama, izuzetnim performansama i naprednom elektronikom.

Poseduje nekoliko funkcija:
REL zavarivanje,
DC TIG,
DC pulsni TIG,
TIG spot (tačkasto) zavarivanje.

Nije za aluminijum i magnezijum.
Odličan dizajn i napredna tehnologija (softver + procesor) čini da će kupac iz svoje investicije izvući maksimum.

Napredna digitalna kontrola:
Sve glavne funkcije su kontrolisane softverom što je veliki napredak u performansama i pouzdanosti u odnosu na stare modele.

Savršena samo-zaštita:
Kada napon iz mreže mnogo odstupa od 230V, aparat će se sam isključiti i pojaviće se informacija o greški. Kada se napon stabilizuje, aparat će prepoznati i omogućiti zavarivanje.
Ako se desi prekoračenje deklarisanih intermitenci i aparat se pregreje, takođe će se sam isključiti. Time se povećava ukupni životni vek aparata.

Stabilne performanse:
Performanse aparata su kontrolisane inteligentnim softverom, tako da ne zavise od promena radnog okruženja (temperatura, vlažnost…) ili promena u parametrima nekih unutrašnjih elektronskih komponenti.

Lako podešavanje parametara i ažuriranje softvera:
Uopšteno govoreći, kod “starih” modela, podešavanje performansi električnog luka se vršilo kroz razna elektronska kola i komponente. Što je bilo više podešavanja, i što je bilo finijih podešavanja, elektronska kola i same komponente su morali biti složeniji i komplikovaniji, i bilo je teže “upariti” ih sve u jedan “harmoničan sklop” koji funkcioniše u celom radnom opsegu. Ponekad to čak nije ni bilo moguće.
Međutim, kod ovog aparata koji je kontrolisan inteligentnim digitalnim softverom, podešavanje parametara je lako i izuzetno tačno, što osim perfektnog električnog luka daleko doprinosi pouzdanosti aparata jer nema osetljivih i komplikovanih spregnutih elektronskih kola.

Intuitivno podešavanje:
Obuka za korišćenje aparata gotovo da nije potrebna. Sve je jasno i uočljivo, komande na kontrolnoj tabli su iste kao kod većine evropskih brendova.

REL zavarivanje je kontrolisano odličnim algoritmom koji obuhvata lako paljenje luka, stabilnu amperažu luka tokom zavarivanja, pomoć pri sprečvanju lepljenja elektrode pri skraćivanju luka, dobar profil gusenice vara, malo prštanje, automatsko prilagođavanje dužim kablovima…

Aparat poseduje:
- Kontrolnu tablu sa displejem, led lampicama, enkoderom i taktilnim dugmićima za podešavanje parametara,
- Procesi zavarivanja: DC TIG, Pulsni DC TIG, REL i spot TIG,
- 2T, 4T i spot (tačkasti) režimi zavarivanja,
- Vreme isticanja gasa pre paljenja luka, vreme isticanja gasa po završetku zavarivanja, vreme dizanja i vreme spuštanja amperaže, početna (pilot) amperaža, pulsna frekvencija, gornja amperaža, vreme gornje amperaže… se mogu podešavati (pored ostalih parametara),
- Paljenje luka HF (beskontaktno viskom frekvencijom), ili kontaktom,
- ….

 

 

 

Imamo demo aparat, argon, wolframe, razne šobe i stezače za wolram uključujući one sa sitom (i mali i veliki pribor), crne i prohromske žice.

Pozvani ste na probu!