NEŠTO SASVIM NOVO NA TRŽIŠTU! - trenutno jedinstveno.

Cena oko 5830 EUR + PDV – pozovite za tačnu cenu konfiguracije i eventualni popust

U gornju cenu uključeni:

- izvor struje TIG AC/DC 400A sa integrisanim vodenim hlađenjem i kolicima na točkovima,
- Pulsni MIG/MAG dodavač-320A,
- vodom hlađen TIG brener 8 m,
- vodom hlađen MIG pištolj sa polikablom 3 m za aluminijum sa diznama fi 10 mm,
- vodom hlađen MIG pištolj sa polikablom 4 m za čelik i prohrom i punjenu žicu sa diznama fi 8 mm,
- povezni paket kablova od 5 m između MIG/MAG dodavača i izvora struje,
- pedala 5 m,
- crevo za gas između izvora struje i boce sa gasom (drugo crevo za MIG ide iz poveznog paketa na bocu),
- 2 reducir ventila za argon/CO2-jedan za TIG a drugi za MIG/MAG (potrebne 2 boce),
- Držač elektrode sa kablom 4 m,
- bajpas crevo za pumpu ako nije priključen jedan od pištolja da se izbegne napor na brze spojke za vodeno hlađenje,
- kratka obuka i za korišćenje aparata i uopšte za TIG zavarivanje aluminijuma, kao i MIG zavarivanje u kratkom spoju, pulsu i spreju,
- žica AlMg5 ili AlSi5 fi 1.2 mm – 7 kg, žica SG2 fi 1.0 mm – 15 kg, par kg žica AlSi5 ili AlMg5 za TIG u prečnicima 1.6 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.2 mm, par kg žica za TIG zavarivanje čelika…
- adapteri za koture bez centralne rupe,
- nešto potrošnih delova (dizne, volframi, sprej itd)…).

Moguća i priprema za Push-Pull i isporuka Push Pull MIG pištolja, uz doplatu.
Moguće i veće dužine poveznog paketa kablova ako ćete dodavač šetati po radionici, penjati na mesto rada…, pedale itd.

Moguća drugačija konfiguracija, sve po dogovoru…

Garancija 2 godine.

Imamo demo aparat “u full-u”, pozvani ste na probu.

 

TER MULTIWAVE 400 W AC/DC DUO
TIG AC/DC aparat u osnovnoj konfiguraciji sa integrisanim hladnjakom i kolicima.

 

 


 
TIG AC/DC aparat u konfiguraciji sa dodavačem za pulsno MIG/MAG zavarivanje

 

Kako je ovaj aparat opisan od strane korisnika:

…Gospodar, monstrum aluminijumskog zavarivanja…

…Svašta, stvarno zašto ranije niko nije napravio ovakav aparat, zajedno TIG AC/DC i pulsni MIG u istom aparatu?...

...Aparat koji je pomerio granice u zavarivanju aluminijuma...

...Ovaj aparat ima ama baš sve...TER Multiwave TIG 400 W AC/DC je najnovija generacija multifunkcionalnih aparata za zavarivanje na koju se dugo čekalo. Pitanje je stvarno zašto ovo niko pre nije napravio.

Sve moguće funkcije i performanse za zavarivanje aluminijuma kao i visoka amperaža u kombinaciji sa velikom izdržljivošću čini ovaj aparat trenutno (Oktobar 2014-te) najnaprednijim aparatom za zavarivanje aluminijuma kao i ostalih metala.

Ovaj aparat je TIG AC/DC (sa ugrađenim REL režimom) ali ima mogućnost dodavanja i MIG dodavača koji poseduje 5 pulsnih i duplo-pulsnih programa, od toga 2 za zavarivanje aluminijuma. I MIG pištolj i TIG brener su vodom hlađeni. Postoji mogućnost dodavanja i TIG dodavača za automatsko dodavanje žice kod TIG (Cold-wire) postupka.

U TIG-u, intermitenca je 40%@400A, pri samo I1max = 16A i I1eff = 13A (ovo znači da se aparat jako malo greje pri velikom opterećenju aparata).

Usaglašenost sa Euro-normama koje se tiču bezbednosti i uticaja na životnu okolinu je potpuna.
Aparat je prošao sve testove za rad u ekstremnim uslovima rada, daleko teže od tipičnih radnih uslova.

Aparat nema šta nema od funkcija, a pre svega za zavarivanje aluminijuma. Ne postoji trenutno aparat na svetu koji poseduje toliki broj funkcija i mogućnosti. Funkcije aparata su rezultat patentiranih softverskih rešenja vlasnika firme TER kao i rezultat višegodišnjeg razvoja softvera za zavarivanje na nekoliko elektrotehničkih univerziteta u Italiji.

Aparat poseduje i DC i AC TIG sinergetski režim zavarivanja, što znači da početnik koji nema pojma o pojmu, može da uključi aparat i da vari, jer mu tada aparat sam bira sve optimalne parametre.
Njegovo je samo da na aparatu izabere debljinu materijala, na displeju pročita koji prečnik volframa da stavi u brener, stavi taj volfram u brener i da radi.
Početnik npr ne zna da ovaj TIG AC aparat ima mogućnost podešavanja funkcija kao što su „široki balans-čišćenje“, „AC frekvencija“, „talasi“, „asimetrični AC“, „AC puls“...  i ne zna bez obuke ni čemu služe te funkcije, niti zna da ih nađe u meniju, niti zna kako i kada da ih podesi na koju vrednost...
Pa dok vremenom ne uđe u smisao tih funkcija i praktično ovlada njima, ne mora aparat da stoji. Dok ne nauči, može da koristi aparat sa optimalnim parametrima koje softver daje i da odmah postigne dobar rezultat.

A naravno da postoje ljudi koji perfektno znaju smisao svake ove funkcije a onda šteluju pre svakog varenja svaku od njih na potrebnu vrednost, a ovaj aparat ih ima bukvalno sve koje su danas poznate kod TIG AC zavarivanja aluminijuma i zbog toga se trenutno može nazvati najboljim na svetu.
Ne postoji aparat na svetu trenutno koji je nakrcaniji funkcijama za zavarivanje aluminijuma od ovog.

Opšti podaci:Aparat poseduje sledeće režime zavarivanja:

 

REL ZAVARIVANJE:


Zavarivanje sa rutilnim i bazičnim elektrodama sa sledećim mogućnostima:

- REL zavarivanje, manualno podešavanje amperaže i arc-force-a (koje obuhvata i hot-start i anti-stick i arc-force) kojim se prilagođava dinamika luka rutilnim i prohromskim elektrodama (mekši luk) i bazičnim (više kopajući luk)),
- REL zavarivanje, sinergetsko podešavanje,
- Bez promene mesta kablova, na panelu aparata se bira polaritet (+ / - / AC),

Ugrađene karakteristike u REL zavarivanje koje aparat isporučuje:
Hot-start - pri paljenju elektrode, nekih 0.3 sekunde aparat daje automatski 30-40% veću amperažu od podešene radi boljeg paljenja i sprečavanja lepljenja elektrode pri paljenju.
Arc force, pri skraćenju luka usled približavanja elektrode od strane varioca, aparat dodaje amperažu da bi nadoknadio pad napona i time pojačao plazmu luka ali takođe i pri odvajanju kapljice sa elektrode se skraćuje luk i tada mu kratkotrajno u deliću sekunde aparat dodaje amperažu da bi ubrzao i poboljšao odvajanje kapljice i prenos u rastopljeni metal. Neki ovu funkciju zovu dinamika luka.
Anti-stick, kada se elektroda zalepi, aparat prepoznaje da je došlo do kratkog spoja (tada napon pada na nulu a amperaža nekontrolisano raste), i posle 1.2 sekunde, aparat obara amperažu na nekih 15-20A i time sprečava usijavanje elektrode i
radnog predmeta.Radna tačka i radni dijagram kod REL zavarivanja – uoopšteni grafikon

 

 
Opšti prikaz smisla hot-start-a, arc-force-a i anti-stick-inga kod REL zavarivanja.


 

TIG ZAVARIVANJE (ne postoji trenutno - Oktobar 2014. - aparat na svetu sa ovolikim mogućnostima u TIG zavarivanju):

Zavarivanje čelika, prohroma, nikla, bakra, titanijuma itd...:
- TIG DC zavarivanje, manuelno podešavanje,
- TIG DC zavarivanje, sinergetsko podešavanje,
- TIG DC pulsno zavarivanje, manuelno podešavanje,
- TIG DC pulsno zavarivanje, sinergetsko podešavanje,
- TIG DC MIX zavarivanje manuelno podešavanje,
- TIG DC MIX zavarivanje, sinergetsko podešavanje.

Zavarivanje aluminijuma, magnezijuma, aluminijumske bronze:
- TIG AC zavarivanje, manuelno podešavanje,
- TIG AC zavarivanje, sinergetsko podešavanje,
- TIG AC pulsno zavarivanje, manuelno podešavanje,
- TIG AC pulsno zavarivanje, sinergetsko podešavanje,
- TIG AC MIX zavarivanje, manuelno podešavanje,
- TIG AC MIX zavarivanje, sinergetsko podešavanje,
- TIG Asimetrično AC zavarivanje, manuelno podešavanje.

Aparat se može koristiti sa pedalom za kontrolu amperaže tokom zavarivanja (analogni priključak).

TIG DC pulsno zavarivanje (TIG DC je za zavarivanje čelika, prohroma, nikla, bakra, titanijuma itd)

Ovim zavarivanjem se unosi mala toplota u materijal. Naročito je pogodan za zavarivanje tankih materijala gde postoji opasnost od progorevanja, zatim na ivicama (recimo nabacivanja na rezne ivice industrijskih noževa ili kućne satare ili alate za livenje pod pritiskom...).
Takođe i za reaktivne materijale na toploti, npr za prohrom.

Na niskim pulsnim frekvencijama, i početnik lako može da uhvati ritam zavarivanja za dobijanje estetski lepih varova, recimo prohromske ograde...

 


 Šema pulsnog TIG DC zavarivanja. Amperaža varira između gornje i donje vrednosti. „Gornja struja“ topi i razliva, a donja održava luk i hladi var.

TIG DC MIX znači da u jednom ciklusu, aparat radi sa konstantnom DC- amperažom u jednom delu ciklusa a u drugom delu ciklusa sa pulsnom DC- amperažom.

Šema TIG MIX DC zavarivanja. Aparat radi jedno vreme podešenom amperažom a onda kratkotrajno se uključuje pulsni režim i tako u ciklusima.

Ovo je specijalna forma zavarivanja, manje poznata u Srbiji, gde se dobija vibriranje rastopljenog metala.
Vibriranje rastopljenog metala pomaže pri premošćavanju većih zazora, pri penetraciji u ćošak unutrašnjeg ugaonog spoja kada se traži precizno zavarivanje, a takođe što je ponekad jako važno i da pomogne da na površinu isplivaju nečistoće.

Mogu se podešavati pulsna frekvencija, kao i odnos vremena pulsne amperaže i „ravne“ amperaže.

Frekvencija kod malih i srednjih amperaža, stvara kretanje i vibriranje metalnog kupatila, a ovo kretanje pomaže zatvaranje zazora u spoju i salivanje u ivice žljeba.
Pri višim amperažama, vibriranje metala tera nečistoće da isplivaju na površinu vara. Naročito bitno kod automatskog dodavanja žice (TIG COLD WIRE).

Ovaj princip „vibriranja“ metalnog kupatila je poznat u specijalnim TIG i MIG zavarivanjima, negde rešeno mehanički, a negde kao ovde softverski.

TIG AC zavarivanje (za zavarivanje aluminijuma i magnezijuma)

TIG AC postupkom se zavaruju metali kao aluminijum i magnezijum koji na svojoj površini imaju teško topive i elektro-neprovodne slojeve oksida. Struja luka je naizmenična tj čas pozitivna (EP) čas negativna (EN), u zavisnosti od toga kako se ispodešavaju razni parametri zavarivanja. A da bi se osiguralo perfektno zavarivanje ovaj aparat poseduje sve moguće funkcije poznate u AC TIG zavarivanju.

Balans-čišćenje se odnosi na podešavanje vremena pozitivne EP poluperiode i negativne EN.
Tokom EP poluperiode se vrši čišćenje oksida a tokom EN poluperiode se vrši penetracija i stvarno topljenje i zavarivanje aluminijuma. Kod zavarivanja modernim aparatima je moguće smanjiti vreme EP poluperiode sa nekada standardnih 50%:50% na tek onoliko koliko je potrebno za čišćenje oksida, bez ikakvog lošeg uticaja na penetraciju/topljenje, tj sa potpuno pozitivnim efektom boljeg topljenja i penetracije jer je vreme EN poluperiode povećano. Da bi se u potpunosti iskoristio potencijal balansa trebao bi da bude širokog opsega podešavanja (ovaj TER Multiwave 400W AC/DC ima baš široko podešavanje od 10-90%) i naravno treba da radi, jer se mogu naći aparati koji kao imaju neki opseg balansa/čišćenja ali im je to čišćenje slabašno.

Takođe, balans je izražen jasno kod ovog aparata, kako i treba, u jasnim jedinicama tj %EN. Znači kada je na displeju 65 to znači da u jednom ciklusu EN traje 65% vremena a EP je 35%.
Kod nekih drugih aparata su ove jedinice kodirane, pa recimo 65 na displeju može da znači nešto sasvim drugo. Može čak da znači 65% EP, ili može da bude npr čudnih 78%EN, tako da korisnik mora da prekalkuliše u kojim je jedinicama izražen balans.

Kupovina aparata sa uskim balansom je takođe loša kupovina aparata.


Vreme EP (+) poluperiode tokom koje se izvršava čišćenje oksida može kod invertorskih aparata da bude manje od EN (-) tokom koje se vrši topljenje i penetracija. Nikakav štetan efekat se ne dobija a dobijaju se svi blagorodni: manje razaranje volframa, rad sa naostrenim tanjim volframom, brže vođenje, dublja penetracija, manje razlivanje u širinu, manja zona uticaja toplote tj manje omekšavanje materijala u blizini vara.
Poznavanjem i korišćenjem ove funkcije zajedno sa Asimetričnim AC-om, dobijaju se superiorni zavareni spojevi i po kvalitetu i po izgledu, a sa obe ove funkcije se dobijaju tzv „kosmički“ i „weld-porn“ varovi.

Paljenje luka kod ovog aparata je uvek sa EP (+) poluperiodom radi lakšeg uspostavljanja luka istovremenim čišćenjem oksida.

TIG asimetrično AC zavarivanje  znači de se u AC zavarivanju posebno kontroliše vrednost EN amperaže a posebno EP amperaže. Jedinstvena i vrlo retka i manje poznata kod zavarivanja aluminijuma niže složenosti a izuzetno korisna funkcija.
Neki zavarivači iz USA koji su na internet forumima stekli ugled legendi ne sedaju za aparat koji nema ovu funkciju i čudom se čude da ima onih koji koristi aparate bez ove nezavisne kontrole negativne i pozitivne amperaže.

Mala digresija:
Mit tj legenda kaže da je došlo do zastoja u kosmičkom i avio programu u USA u svoje doba- oko 80-tih godina prošlog veka.

Jer, poznato je da se zavarivanjem tj unosom toplote, aluminijum slabi tj pada mu čvrstoća za 30-50%. To je tako, tu pomoći nema. Zato ga je potrebno predimenzionisati tj povećati masu konstrukcije uračunavanjem slabljenja čvrstoće usled zavarivanja, kao i pomeriti zavarene spojeve sa mesta najvećih naprezanja, što sve dovodi do velikih problema, pre svega drugačije konstrukcije umesto željene, veće mase konstrukcije a manje korisne nosivosti terata, veće cene, dužeg vremena proizvodnje itd...

Kažu da su se tada u jednoj čuvenoj firmi iz USA iz oblasti avio-kosmičko-vojnog programa skupili inženjeri i objasnili koje probleme imaju sa zavarivanjem aluminijuma i šta bi želeli da dobiju od zavarenog spoja u smislu poboljšanja da bi smanjili pad čvrstoće aluminijuma tokom zavarivanja, smanjenje težine konstrukcije i povećanje težine korisnog tereta, boljeg dizajna delova i sklopova, lakšeg i bržeg rada...
U to doba legendarna firma, tada proizvođač aparata za zavarivanje Miller iz USA je saslušala probleme, prihvatila izazov i napravila tada neverovatan aparat TIG AC/DC aparat pod imenom Aerowave (imao tada u sebi čak dva izvora struje, jedan transformatorski a drugi invertorski i te struje su se mešale da bi dale specifičan luk... itd itd...). S napretkom tehnologije i elektronike tokom vremena, bilo je moguće dalje napraviti poboljšanja i Miller je napravio modernije invertorske TIG AC/DC aparati pod imenima Miller Dynasty 350 (350A) i Dynasty 700 (700A)-i danas aktuelni modeli. Manje je poznato, ali i japanski Hajtači je takođe osvojio pomenutu vrhunsku tehnologiju u AC TIG zavarivanju, softverski.

Tako da su se do pre par godina, među rafiniranim zaljubljenicima-fanaticima u TIG AC zavarivenju aluminijuma, aparati za TIG AC zavarivanje aluminijuma delili na:
- Miller Dynasty 350A (i 700A) i par modela japanskog Hajtačija,
- pa prazno mesto
- „klasični AC TIG aparati“-mnogih proizvođača kako i „brendiranih“ tako i manje poznatih, kojima su nedostajale nekoliko funkcija (pre svega Asimetrični AC i/ili širok balans i/ili širi opseg AC frekvencije)... To su bili u svojim okvirima sasvim korektni aparati, mnogim nezahtevnim korisnicima sasvim dovoljni ali su daleko zaostajali za pomenutim Miller i Hitachi po performansama i funkcijama.
- stari trafo aparati, uglavnom polovni ali neuništivi,
- aparati koji se se mogli zvati kao čisto djubre i po performansama i po pouzdanosti, najčešće bez ikakvih funkcija ali zato pre svega super jeftini, recimo 10-tak komada ovakvih za cenu jednog prvoklasnog, namenjeni za ljude koji ama baš ništa ne znaju o zavarivanju aluminijuma i koji su u svom neznanju duboko ubeđeni da se TIG AC/DC aparati dele na jeftine i skupe a inače su po njima potpuno isti.

Ovde u TIG AC zavarivanju aluminijuma ne važe opšta pravila da je bilo koji aparat nekog poznatog brenda automatski dobar. Ovde važi pravilo: „...da je pouzdan to mora da bude, to se podrazumeva i ne postavlja kao pitanje. Ali da li ima „funkcije i performanse“ ili nema „funkcije i performanse“? Ako nema potrebne funkcije i performanse za vrhunsko zavarivanje i iskorišćenje, ne pomaže mu nalepnica nekog slavnog brenda na kućištu...“.

Zadnjih par godina se situacija na tržištu promenila, pa i par drugih proizvođača aparata su danas uspeli da postignu ono što su nekada jedino Miller i Hajtači imali, a to je modulacija luka sa istovremenim mogućim podešavanjem širokog balansa (podešavanjem vremena trajanja EP i EN poluperioda), podešavanjem AC frekvencije (dobijanje oštrog fokusiranog i hladnijeg luka, pre svega za unutrašnje ugaone spojeve...), asimetričnim AC-om (nezavisnom kontrolom EP i EN amperaže), talasima, pulsom... A Hajtači je odustao od proizvodnje aparata za TIG zavarivanje a Miller je danas u vlasništvu trgovačke firme iz USA.

Objašnjenje Asimetričnog AC-a:

Pri AC zavarivanju, tokom trajanja EN tj negativne poluperiode, luk je uzan i fokusiran, bije sa vrha volframa na malu površinu metala i u dubinu, a toplota je mnogo veća na radnom predmetu u odnosu na toplotu na sitnom vrhu volframa.
Tokom EP tj pozitivne poluperiode, zona metala koja emituje toplotu na volfram je velika i široka a toplota samo vrlo plitko prodire u metal jer je tu mala a na sitnom vrhu volframa daleko veća. Tada se metal i hladi u dubini gde ga je rastopila EN poluperioda a volfram trpi ogromno toplotno opterećenje, često se na njemu formira loptasto zaobljenje gde luk gubi stabilnost, a potrebno je zato izabrati deblji volfram, a postoji i opasnost od erozije volframa i pada u rastopljeni metal.

Kod Asimetričnog AC, EP (amperaža pozitivne poluperiode) se namešta samo toliko da razbija oksid, znači da bude manja od one kod običnog AC TIG aparata  i ništa više, a amperaža EN se povećava u odnosu na amperažu kod klasičnog TIG AC aparata i to maksimalno koliko je potrebno.

Kod klasičnog TIG AC aparata, amperaže EN i EP su jednake.

Sa dobro podešenim Asimetričnim AC-om i balansom, luk je fokusiran - bije se u dubinu i u malu površinu metala a ne u širinu, nema nekontrolisano širokog rastopljenog metala, značajno brže se radi, radi se sa tanjim volframima, volfram se može zašiljiti, duže traje volfram, luk je stabilan na zašiljenom delu – ne pleše na loptastom vrhu kao kod klasičnih aparata, nema „skakanja“ rastopljenog aluminijuma pri dodavanju žice u kupatilo, unos toplote je značajno manji, a time se materijal daleko manje omekšava... itd itd..
Ona traka razbijenog belog oksida pored gusenice je vrlo tanka, za razliku od aparata bez Asimetričnog AC-a gde je bespotrebno široka i ukazuje na veliki unos toplote na okolinu pored vara a ne u dubinu a samim tim i pad čvrstoće u toj zoni uticaja toplote.


Uočiti na donjoj slici malu zonu čišćenja, samim tim i malu zonu uticaja toplote i manje omekšavanje i pad čvrstoće aluminijuma, a potpuno saliven, potpuno čist var, dobijen upotrebom asimetričnog AC-a.

I dok su uvođenje AC frekvencije i širokog balansa mnogi proizvođači osvojili tokom vremena, Asimetrični AC im je ostao nedostižan do današnjih dana.

Poznavanjem i korišćenjem svih ovih funkcija je moguće dobiti takve varove, potrebne za najkritičnija zavarivanja aluminijuma u avio, kosmičkoj i vojnoj industriji ali i ona zavarivanja koji se na internetu od strane pojedinaca zovu bezobrazno „Weld-porn“!
Bode oči da sva ta „weld-porn“ zavarivanja aluminijuma dolaze iz USA i da su sva rađena sa Miller Dynasty 350 ili 700 aparatima. Ti aparati su bili manje poznati Evropljanima, tj poznavali su ih i koristili uglavnom samo u vojnim i avio industrijama. Čak je jedan vojni avio zavod iz Srbije u svoje doba imao Miller Aerowave.

Danas, krajem 2014-te godine, vremena su se promenila, Miller je danas samo deo jedne trgovačke grupacije, čak tako hvaljeni Dynasty 350 više nije ni „made in USA“ već samo „assembled in USA“ a aparate sa takvim „kosmičkim/weldporn“ AC funkcijama (širokim balansom, širokom AC frekvencijom, talasima i Asimetričnim AC-om... itd) danas ima još nekoliko proizvođača, pa eto i ovaj aparat TER Multiwave 400W AC/DC, i to sa još širim spektrom mogućnosti i performansi, pre svega jer ima jedinstvenu mogućnost rada sa puslnim MIG postupkom zavarivanja aluminijuma.

 


 
Izgled Asimetrične struje pri raznim talasima. Pozitivna amperaža se podesi samo toliko da dobro čisti oksid znači ispod amperaže koju daje „klasičan AC aparat“, a negativna na još jaču amperažu „od klasičnog AC aparata“ da prodire i topi. Rezultat je bolja i dublja penetracija, čak i spaljivanje nešto oksida-efekat pri zavarivanju u helijumu, brže vođenje, mali unos toplote i manji pad čvrstoće aluminijuma u zoni oko vara, mala erozija volframa, mogućnost korišćenja tanjeg i naoštrenog volframa za veću gustinu struje (amperaža / prečnik volframa), mnogo duži vek vrha naoštrenog volframa, manja širina rastopljenog metala i njegova laka kontrola...
Zona razbijenog oksida pored vara je vizuelno lako uočljivo mala.
Kod aparata TER Multiwave 400W AC/DC asimetrični AC je moguć pri svim talasima.

Naša firma prodaje i druge aparate koje imaju i Asimetrični AC. Npr:
Aparat STEL DP TIG 221 HPA ima asimetrični AC razvijen od japanskog Hajtačija (koji se povukao iz proizvodnje aparata za zavarivanje, pa je prodao ovu Asimetric AC tehnologiju STEL-u), a po ukupnoj konstrukciji, pouzdanosti i performansama nema boljeg aparata za TIG AC/DC zavarivanje trenutno na svetu na monofaznoj struji.

 

MIX AC/DC zavarivanje

Ovo je funkcija koju gde se naizmenično u niskoj frekvenciji nastavljaju DC- i AC struje. Funkcija poznata kod drugih aparata pod imenom MIX AC/DC, Hybrid AC/DC, Vario TIG AC/DC itd...
Naročito je pogodan za automatska zavarivanja potpuno čistog i dobro pripremljenog aluminijuma u proizvodnji i to naročito debelih preseka. Smanjuje se toplota na vrhu aluminijuma, vrh naoštrenog aluminijuma duže traje, tj zastoji u automatskim linijama su manji zbog manje potrebe za oštrenjem ili promene volframa, čime se prave uštede. Poboljšana je penetracija.
U manuelnom zavarivanju jedna od zanimljivih primena je na aluminijumskoj bronzi.

Aparat za odličan rad u ovom režimu mora imati širok balans recimo npr 20%-80%, tada se može računati da ovaj MIX AC može da posluži i za malo prljavije i lošije očišćene predmete u manuelnom podešavanju. Podešavanje maksimalnih perormansi aparata za konkretno zavarivanje je teško i dugotrajno, jer se moraju istovremeno pogoditi najbolje vrednosti i DC- amperaže i AC amperaže i AC frekvencije i AC balansa, i balans AC/DC-a, i broj frekvencije DC-/AC... Jedino dugotrajnim experimentima i kasnije ispitivanjem zavarenih spojeva se može doći do najboljeg rezultata koji je dobar ali samo za taj konkretan slučaj.
Jako je težak za manuelna zavarivanja, jer jedno podešavanje radi dobro u jednom slučaju a u drugom je inferiorno u odnosu na recimo AC pulsno ili klasično AC zavarivanje.

Zato je uglavnom našao primenu u velikim serijama pri automatskom zavarivanju dobro pripremljenog i očišćenog aluminijuma. Experimentima se nađu najbolje vrednosti, i onda se ne menja ništa mesecima dok traje serijska proizvodnja.


Funkcija koju poseduju dosta današnjih dobrih aparata, pa i ovaj TER Multiwave 400W AC/DC. Pri DC- delu vrši se penetracija, a pri AC delu ciklusa vrši se i penetracija u kombinaciji sa čišćenjem. Ali aluminijum mora biti perfektno čist za ovaj režim, jer DC struja nema funkciju čišćenja a čini veći deo ciklusa, pa se često i koristi helijum ili mešavina He/Ar.

 

Talasi

Ovaj aparat pored ostalog ima i mogućnost izbora odgovarajućeg talasa za zavarivanje aluminijuma.

Izbor talasa se vrši komandom „mekoće luka“, gde se izborom nivoa mekoće luka kontinualno prelazi iz „četvrtaste“ struje u „trapezastu“, pa u „trouglastu“, pa u „sinusoidnu“...

„Četvrtasta“ struja daje stabilan luk na nižim i srednjim amperaža. Penetracija je najveća a razlivanje u širinu najmanje a očvršćavanje rastopljenog metala najbrže što je bitno i za zavarivača i kontrolu rastopljenog metala ali i metalurški kod osetljivih legura gde postoji opasnost od tzv solidifikacionih prslina tj gde je temperaturna razlika između solidus i likvidus temperatura velika kao i naravno za manju zonu uticaja toplote i slabljenja materijala.

Na jačim amperažama može luk, naročito pri višim AC frekvencijama da postane previše i iritirajuće bučan, a i hladan tj potencijalno bez penetracije u zidove žljeba pa je tada ponekad preporuka, omekšati ga i dodati mu „malo razlivanja“ i utišati ga tj koristiti „trapezastu“ struju“. Uz malo igre, lako je naći „najslađe“ parametre na višim amperažama podešavanjem „mekoće luka“.

U pojedinim slučajevima, npr pri zavarivanju spoljnih ugaonih spojeva, može se iskoristiti „trouglasta struja“, gde vrh struje penetrira u dubinu a posle sledi razlivanje u širinu. Ovaj talas je tajna pojedinih internet slavnih zavarivača. Tajna u smislu njegova kombinacija sa AC frekvencijom i Asimetričnim AC-om. Ovaj talas je takođe dobar za tanke limove.

Ko voli zavarivanje starim trafoima, obično oni majstori što su radili 40 godina samo na njima, mogu da dobiju „svoju staru dobru sinusoidnu struju“ i na najmodernijoj mašini, i to baš na starih 50% balansa i 50 Hz AC frekvencije, ali mogu i malo i oni da budu napredniji pa da na toj „kružnoj-tj sinusoidnoj“ struji i povećaju balans i frekvenciju. Mogu a ne moraju...


Izbor vrste talasa se vrši komandom za „mekoću“ luka. Podešavanjem mekoće od 0 do 10 se prelazi iz četvrtaste struje u trapeznu, pa u trouglastu, pa u sinusoidnu.

 

Treba napomenuti da se ovim aparatom podešava „srednja/stvarna amperaža“, tako da se izborom talasa ne gubi na amperaži tj unosu toplote i penetraciji.

 


Podešena amperaža tj ona prikazana na displeju je stvarna a ne vrh talasa

 

AC frekvencija (20-200Hz)

Nezaobilazna funkcija danas u TIG AC zavarivanju aluminijuma. Ako aparat nema ovu funkciju ili ima u nekom smešno malom opsegu, verovali ili ne, prefinjeni ljubitelji TIG AC zavarivanja će ga odbiti čak iako je za džabe. Nažalost, ovakvih aparata danas ima na tržištu, jeftini su i početnici ih kupuju smatrajući da je sve to jedno te isto, aparat je aparat, jedni nešto jeftiniji drugi nešto skuplji.Zanimljivost: Ako čitate USA internet forume, samo postojanje ovakvih aparata - bez AC frekvencije, je uvreda za prefinjene sladokusce TIG AC zavarivanja aluminijuma. Kada početnik na internet forumima kaže da ima takav aparat, a onda traži savet kako da mu var bude sličan onima od pomenutih superstarova, ovi ga čak rasistički izvređaju, u smislu kako se neko usudio da takav aparat napravi, kako se neko usudio da ga kupi, a kad se to već desilo kako se usuđuje da se pojavi na forumu da nešto pita... Inače TIG zavarivači aluminijuma, pre svega iz USA su neverovatno sujetni ljudi. Evo kako sami sebe i svoju veštinu i svoje skupe aparate ponekad opisuju-u slobodnom prevodu:
- „...Kada je štelovanje parametara u pitanju, e tu sam teška psihijatrija, ili mora da bude savršen var ili ga neće biti...“
- „...Meni kroz vene ne teče mleko, pa da se zadovoljim osrednjošću...“,
- „...Ne nosim minđuše na bradavicama i ne sedam za buđoni aparat...“ ).

Itd itd... ima svakojakih bisera...Višim AC frekvencijama se dobija uzan, stabilan luk, naročito pri zavarivanju ugaonih unutrašnjih spojeva i penetracija u sam ćošak ugaonog spoja.
Bez korišćenja više AC frekvencije (kako je to bilo kod starih trafo aparata i danjašnjih ultra jeftinih) naizgled prosto paljenje luka u ćošku unutrašnjeg ugaonog spoja se vršilo trikovima koji su „majstori“ čuvali kao tajnu zanata, a i kada bi krenuli sa zavarivanjem bilo je uvek problema sa penetracijom u uglu, i sa prevelikim razlivanjima u širinu.
Paljenje luka u ćošku unutrašnjeg ugaonog spoja, pentracija u sam ćošak i normalna širina i geometrija gusenice se bez problema postiže korišćenjem visoke AC frekvencije i Asimetričnog AC i četvrtaste struje. A unos toplote i slabljenje materijala je daleko manje u odnosu na stare aparate.
I početnik sa nekoliko dana vežbe sa modernim aparatom će verovatno bolje variti ovaj spoj od majstora sa decenijskim iskustvom na starom trafo aparatu. Prosto performanse moderne mašine nadjačavaju iskustvo od 40 godina na starim trafo AC TIG aparatima.

Pri izuzetno velikim AC frekvencijama može doći do razaranja volframa i njegovog pada u metal šava, može doći do „hladnijeg vara“ tj manje penetracije u zidove, a buka koja se stvara  na četvrtastoj struji je neizdrživa. U principu max. 200Hz AC frekvencije je sasvim dosta za bilo koje perfektno zavarivanje.
Treba samo uočiti i da zbog velike promene AC struje u jednoj sekundi, npr kada je frekvencija 200Hz, struja prolazi 400 puta kroz nulu, dolazi do toga da ne može da se postigne podešena amperaža već par procenata manja. To važi za sve AC aparate.

Zavarivač koji ne zna kako da podešava AC frekvenciju prema debljini materijala (kao uostalom i ostale funkcije – balans, asimetični AC, talas...), prema tipu spoja itd... ne može računati na dobar rezultat bez obzira što je možda istovremeno i snajperista i hirurg i velemajstor u TIG DC zavarivanju kotlovskih čeličnih cevi i prohroma. Prosto, kod AC TIG zavarivanja aluminijuma, nije bitna samo snajpersko-hirurška mirna i precizna ruka, već i istovremeno čišćenje oksida i penetracija u dubinu i brzina vođenja i mali unos toplote a to su stvari koje se tiču što mogućnosti aparata a što znanja.
To ne postiže ruka, to mora da postigne aparat, tj aparat treba da ima funkcije kojima se to postiže, a onda to čovek svojim znanjem treba da sve našteluje pravilno a tek onda kao šlag na tortu idu precizne i mirne ruke, iskustvo itd...

 


Šema visoke AC frekvencije-levo i niske-desno (pri trapezastom AC talasu) 

Izgled niske i visoke frekvencije AC struje kod TIG zavarivanja.
Niža frekvencija daje širinu uvarivanja i toplotu, a visoka penetraciju u dubinu i brzinu rada i manji unos toplote u širinu.
Niža frkvencija „omekšava“ i razliva u širinu kada je amperaža jaka što je npr potrebno kod spoljnih ugaonih spojeva.
Visoka frekvencija je bučna a pogotovo iritirajuće bučna na jačim amperažama.

 

 

Ostala podešavanja u TIG režimima kod ovog aparata:

Sekvenca:
- prethodno isticanje gasa,
- početna struja,
- vreme podizanja početne struje,
- vreme pada struje na završnu,
- završna struja,
- isticanje gasa posle gašenja luka.

Napredna podešavanja:
- hot start amperaža,
- vreme hot start amperaže,
- mogućnost memorisanja programa.

Paljenje luka je sa pozitivnom poluperiodom kod ovog aparata, radi lakšeg razbijanja oksida na hladnom materijalu.

Kontrola amperaže pedalom.

MIG/MAG (CO2) zavarivanje:

Ovo je neverovatna a istinita mogućnost kod TER Multiwave 400W AC/DC.
Svi su se pitali zašto niko ne pravi u jednom i TIG AC/DC aparat i pulsni MIG/MAG, a Vi sami dajte odgovor.

Dodavač za pulsni MIG/MAG je externi i povezuje se na TER Multiwave 400W AC/DC i njegovo vodeno hlađenje. Može se postaviti na vrh aparata ili se može šetati po radionici tj konstrukciji jer ima točkiće a povezni paket može biti dugačak 5m, 10m... Crevo za gas iz poveznog paketa se direktno povezuje na bocu sa gasom, zato računati na dve boce, jednu za TIG i drugi za MIG/MAG i dva reducir ventila.
Nema potreba za prebacivanjem iz MIG-a u TIG ili obrnuto na tabli aparata, aparat prihvata rad sa onim postupkom čiji se pištolj pritisne. Znači radi se sa MIG pištoljem i prekine i odmah se nastavi sa TIG brenerom, i obrnuto.

TER Multiwave 400W AC/DC u MIG/MAG režimu poseduje mogućnosti:

- Manuelno MIG/MAG zavarivanje čelika i prohroma u kratkom spoju sa podešavanjem prigušenja/indukcije,
- Manuelno MIG/MAG zavarivanje čelika, prohroma i aluminijuma u spreju,
- Sinergetsko MIG/MAG zavarivanje čelika (i u mešavini i u čistom CO2), prohroma, aluminijuma, bronzi (ukupno 20 programa), kako kojeg, u spreju i/ili u kratkom spoju,
- Pulsno sinergetsko MIG/MAG zavarivanje čelika, prohroma, aluminijuma, bronzi (ukupno 5 programa),
- Sinergetsko duplo-pulsno MIG/MAG zavarivanje čelika, prohroma, aluminijuma, bronzi (pomenutih 5 puslnih programa).

Pulsni program je tipa „High Speed Pulse“. Kod klasičnog pulsa se u jedinici vremena kontrolisano ispaljuje jedna rastopljena kapljica sa vrha žice u metalno kupatilo a dimenzije kapljice su nešto manje od prečnika žice. Kod ovog pulsa se u jedinici vremena ispaljuju 2-3 sitnih kapljice manjih dimenzija. Rezultat je brži i produktivniji rad za oko 25-30%, a time zbog veće brzine rada i manji unos toplote i manje omekšavanje aluminijuma. Zvuk je drukčiji nego kod klasičnog pulsa.
Ovaj savremeni pulsni režim je rezultat višegodišnjeg istraživanja na jednom elektrotehničkom univerzitetu u Italiji i već ga je dosta proizvođača modernih pulsnih MIG/MAG aparata ubacilo u svoje aparate.

Aparat se može poručiti sa Push pull karticom i koristiti sa Push Pull pištoljem za zavarivanje aluminijuma.

Pulsni MIG/MAG programi su:
- čelična žica 1.0 mm u Ar+18%CO2 ili Ar+8%CO2,
- prohromska žica 1.0 mm u Ar+2.5%CO2 ili Ar+2%O2,
- AlMg5 žica 1.2 mm u Ar,
- AlSi5 žica 1.2 mm u Ar,
- CuSi3 žica 0.8 mm u Ar.

Sinergetski MIG/MAG programi su:
- čelične žice 0.8 mm, 1.0 mm i 1.2 mm u Ar+18%CO2 ili Ar+8%CO2,
- čelične žice 0.8 mm, 1.0 mm i 1.2 mm u čistom CO2,
- prohromske žice 0.8 mm, 1.0 mm i 1.2 mm u Ar+2.5%CO2 ili Ar+2%O2,
- AlMg i AlSi žice 1.0 mm i 1.2 mm u Argonu,
- CuSi3 žice 0.8mm, 1.0 mm i 1.2 mm u Argonu.

Čisto kao ilustracija mogućnosti ovog aparata u MIG/MAG režimu:
Opšte je poznato da se sprej zavarivanje sa čeličnom žicom prečnika 1.0 mm u gasu Ar + 18% CO2 postiže na nekih 220-230A a u gasu Ar+8% CO2 na nekih 190A.
Tipična primena punjenih rutilnih žica 1.2 mm u kvazi-spreju je u opsegu 170-260A.

To znači da ovaj aparat je sa svojih max 320A u MIG/MAG režimu sasvim sposoban za pomenute zahteve zavarivanja u spreju pomenutim žicama.

 

Ostalo o aparatu TER Multiwave 400W AC/DC

Konstrukcija aparata je u skladu sa performansama luka. Verovatno ste gledali kako su „konstruisani“ mnogi invertorski aparati za zavarivanje. Postoji jedna ili više elektronskih kartica (tzv PCB-a), i na onima koje se greju su prišrafljeni aluminijumski hladnjaci, uglavnom, sa rebrima, za upijanje toplote. A ventilator duva na te hladnjake i „oduvava“ toplotu sa njih.
Ovde, kao i kod drugih vrhunskih aparata je primenjena suprotna konstrukcija. Napravljen je ogroman blok (kod ovog aparata dva bloka), od aluminijuma, u obliku cigle sa prorezima, pa su na „ciglu“ sa spoljnih bočnih strana prišrafljene kartice. A vazduh za hlađenje se duva samo kroz unutrašnjost cigle, ne prelazi preko kartica. Toplota, tj termički zamor tokom vremena ubija elektroniku, tako da se svako raskošno i skupo hlađenje kao kod ovog aparata mora pozdraviti.

Ventilatori, 2 komada, se vrte po potrebi kao kod svih modernih naprednih aparata. Time se ne unosi u aparat svo vreme moguća prašina iz radionice, štedi se struja a podiže ukupna pouzdanost aparata. Energetske elektronske kartice su vertikalno postavljene, tako da ne služe kao tepsija za skupljanje metalne i nemetalne prašine i kondezovane vlage, i bilo da budu oštećene kratkim spojevima, bilo korozijom tokom vremena.

Kućište je veliko i prozračno, ništa nije napakovano i zbudženo, pa samom veličinom daje doprinos protiv toplote (figurativno: velika soba se teže zagreje od male).

Pumpa za vodu radi takođe po potrebi u zavisnosti od temperature rashladnog fluida u TIG breneru ili MIG pištolju.

Ovaj aparat poseduje najmoderniji prvoklasni IGBT invertor i patentirani softver za maximalno korišćenje njegovih mogućnosti.

Procesori su ARM arhitekture, otporni na toplotu, udare, koroziju itd, velike su pouzdanosti i takođe upareni sa softverom koji koristi maksimum njihovih mogućnosti.

Sve funkcije su postignute softverom, što znači da su iz aparata uklonjena mnoga tradicionalna elektronska kola za modulaciju luka koja manje ili više postoje u konkurentskim aparatima. A kada nečega nema, ne može ni da se pokvari, tj samo time je podignuta pouzdanost aparata.

 

Obuka

Uz aparat ide i obuka u trajanju od jednog radnog dana, kako za upoznavanje „iskusnih“ sa komandama, tako i obuka školskog tipa za početnike za razumevanja šta traži TIG i MIG zavarivanje aluminijuma, kako se to postiže i kojim komandama i funkcijama aparata.
U stvari je prosto, kada mašina kao ova radi savršeno, zavarivaču ostaje samo da razume o čemu se radi, kako se i zašto koristi koja komanda i kako se na koje vrednosti podešava, i naravno sam tokom vremena da dovoljno utrenira „potez ruke“ tj da vežbom sam dostigne potrebnu „koordinaciju mozga, očiju, ruku...“.

Npr tipična praktična obuka za početnika za zavarivanje aluminijuma obuhvata:

- malo objašnjenja o metalurgiji zavarivanja aluminijuma (tehnički čist aluminijum je retko u upotrebi, iako mnogi sve živo zovu „aluminijumom“, u stvari postoji 7 glavnih legura aluminijuma. Početnik mora naučiti koje legure postoje, od koje je legure nešto napravljeno, npr od čega je karter, npr od čega ram od bicikla, koji su problemi, šta je taj famozni duraluminijum..., koje su nezavarive legure..., koju žicu za koju leguru izabrati...)...

- izbegavanje zabluda o zavarivanju aluminijuma koje se mogu naći u knjigama i na netu i koje početnik može pogrešno usvojiti kao tačne (kažu da aluminijum odvodi toplotu-samo je delimično tačno i dovodi do velikih grešaka i čuđenja šta nije u redu..., kažu da ne menja boju tokom zavarivanja-nije tačno, baš menja..., ne može se videti kada se progoreva- nije tačno, može se videti i preduprediti..., koristiti amperažu od 40A za 1 mm debljine-lepo zvuči ali u praksi najčešće neupotrebljivo) i kako se korektnim razumevanjem ovih problema praktično vari aluminijum,

- kakvim vođenjem brenera i podešavanjem funkcija aparata postići minimalni unos toplote,

- koje žice za zavarivanje legura aluminijuma postoje i kada se koja koristi,

- kako se drži TIG brener, kako se procenjuje dužina luka koji treba da je par milimetara dug i koji je „potez rukama“,

- kako se koristi pedala,

- kako se šteluje amperaža u zavisnosti od konkretnog dela koji se zavaruje (debljina, tip spoja: sučeoni, unutrašnji ugaoni, spoljni ugaoni, preklopni...),

- kako se i kada konkretno podešava balans-čišćenje,

- kako se i kada konkretno podešava AC frekvencija,

- kako se i kada konkretno podešava, famozni i dosada retko viđen u Srbiji, Asimetrični AC,

- kako se i kada konkretno koristi AC puls,

- kako se i kada konkretno biraju razni talasi (četvrtasta struja, trapezna, trouglasta ...),

(ovo „konkretno“ se odnosi na konkretnu leguru aluminijuma, konkretnu debljinu, konkretan tip spoja (sučeoni, unutrašnji ugaoni, spoljni ugaoni, preklopni)...).

- trikovi kod reparaturnog zavarivanje odlivaka, npr kartera koji su upili ulja i ko zna čega,

- reparaturno zavarivanje legura magnezijuma npr kućišta motornih testera,

- biranje prečnika volframa,

- biranje prečnika žice za dodavanje,

- biranje šobe,

- biranje protoka gasa,

- koliko milimetara da volfram bude unutar šobe ili izbačen napolje,

- kako se i na koje vrednosti konkretno podešavaju isticanje gasa pre paljenja luka, isticanje posle gašenja luka...,

- podešavanje aparata za MIG pulsno i duplo-pulsno zavarivanje aluminijuma,

- podešavanje aparata za MIG zavarivanje aluminijuma u spreju,

- „potez rukom“ pri MIG zavarivanju aluminijuma u pulsu i spreju,

- šta znače „žargonski“ izrazi pojedinih čuvenih zavarivača sa engleskih zavarivačkih foruma koje koriste kao mistične reči koje kao samo oni razumeju i ne zanima ih što ih boranija kao ne razume (prevedeno slobodno na srpski – pumpanje..., blještavilo..., čvrkanje..., cap-cap i rke-koke dodavanje žice..., živi pesak..., talasanje i urušavanje... itd itd... ima još, vrlo su to sujetni ljudi.)

- ...itd itd...

Prilično je prosto, iako možda početniku izgleda komplikovano, na kraju slična „koordinacija ruku, nogu, očiju, mozga...“ je potrebna i kod vožnje automobila a danas stvarno, ali stvarno, „svako“ vozi kola.
U principu kod obuke, mnogo veći problem ima onaj ko obučava da razumljivim jezikom jasno i brzo objasni i onda praktično pokaže to o čemu priča, a prosečan čovek će sigurno sve razumeti i popamtiti a posle sve samostalno ponoviti, a vremenom postati sujetna velemajstor/legenda.

Zaboravite na potpuno pogrešnu priču da se zavarivanje aluminijuma uči 40 godina i nikad se ne nauči. Takve priče vode poreklo iz činjenice da je nekada u Srbiji bilo zabranjeno imati privatne firme, radilo se samo u državnim, samo su one mogle da uvoze tada super skupe aparate, obuku su prolazili samo zavarivači koje je neko odabrao itd i u tim ograničenim okolnostima, samo je mali broj ljudi stvarno nešto naučio i stekao neko majstorstvo, a sve to na sada tehnološki potpuno zastarelim mašinama.

Zaboravite na fraze „...to je umetnost..., to je nauka..., to ti ne možeš naučiti-glup si, a ja sam pametan..., nije za svakoga..., znanje se plaća skupo..., čovek se za ovo rađa..., neću da nikome prenesem moje znanje, ni mene niko nije učio već sam sve ili sam učio ili krao, pa uči i ti sam i sam kradi od vrhunskih majstora kao što sam ja..., neću bre da nikoga učim, ’oću da sam jedan jedini majstor u krugu od 100 km...“.

Danas su aparati pristupačni svima, a znanje prosečan čovek naravno lako prihvata ako ima neko ko hoće da ga lepo prenese.
Uz samostalno vežbanje skoro svako lako može da ovlada TIG zavarivanjem aluminijuma, jer još jednom, ovde su  najbitnije ukupne mogućnosti i funkcije samog aparata, kao i znanje o metalurgiji i štelovanju funkcija aparata. Možda se tu i krije razlog onolike sujete pomenutih zavarivača. Po principu, toliko sam pametan da znam metalurgiju aluminijuma i smisao štelovanja silnih funkcija aparata da sam samo zato i izuzetan...
Inače, iskustvo se brzo stekne (malo profili, malo nauljeni karteri, malo cevi, malo limovi...) a dovoljna veština ruku brzo dolazi samostalnom vežbom.

Osnovna MIG veština „poteza ruku“ se nauči za par sati vežbe a i tu je bitnija sposobnost mašine, poznavanje parametara zavarivanja i njihovo štelovanje. Najbolji MIG/MAG zavarivači su roboti, a roboti su nežive stvari bez mozga. Pa ako može stvar bez mozga da bude najbolji MIG/MAG zavarivač, može i čovek da bude barem jako dobar. Razlika je u tome što robotima neko podešava parametre zavarivanja, a čovek već mora i sam da nauči još i kako se šteluje aparat za zavarivanje u stabilnim režimima kratkog spoja, spreja i pulsa, što je teži deo (i što mnogi nikada ne nauče, npr i dan danas u Srbiji većina „CO2 varijoca“ veruje da se kod MIG/MAG aparata šteluje amperaža), i onda sam da vodi pištolj što je lakši deo ali naravno nikad tako precizno i brzo kao robot.
Sad kad neko ume lepo da prenese znanje o štelovanju aparata i kada aparat ima sve ove funkcije kao npr ovaj TER Multiwave 400W AC/DC tada je i to znanje o štelovanju lako.

Za nekoliko meseci samostalne što prakse na konkretnim delovima što vežbanja na limovima i profilima, i totalni početnik može postati vešt majstorčina u smislu vođenja pištolja i brenera.

 

Upozorenje pre nego se početnik uhvati zavarivanja

Možda nije mesto pisati i o ovome u reklamnom opisu aparata, ali zbog početnika..., iskreno se nadam da nećete raditi popravku felni ako su pukle na glavčini, paocima... Felne su uglavnom čvrstoću dobile kovanjem ili termičkom obradom i nisu proizvođači uopšte materijal felne prilagođavali naknadnom zavarivanju.
Već je rečeno da se zavarivanjem aluminijuma uvek slabi materijal u okolini vara. Zavarivanjem će se prslina popuniti, navarivanjem otkinutog parčeta će se vratiti geometrija, ali materijal će biti sada slabiji nego nov jer je zavarivanjem oslabljen ispod projektovane čvrstoće nove felne. U vožnji, felna može da se raspadne jer je slaba i neko da pogine..., to Vam ne treba, za to se ne kupuje aparat. Osim opreznih kozmetičkih popravki na obodima, uglavnom navarivanjem, ništa više ne treba raditi.
Ovo, zato što početnici u zavarivanju aluminijuma, odmah pomisle na felne. Ima puno drugih delova za zavarivanje i u reparaturi i novih delova, manite se felni. Nije izgovor to „što kupac traži i plaća ili onaj majstor Brka je zavario hiljade i ništa nije bilo“.
Nemojte ni raditi popravku/krpljenje aluminijumskih rezervoara, buradi i cisterni. 100 puta će biti uspešno, 101-put možete poginuti ili se teško povrediti. Za eksploziju je potrebna određena koncentracija i pritisak smeše vazduha i nafte/benzina/alkohola... i temperatura. 100 puta će koncentracija smeše u isparenju biti nezapaljiva i neeksplozivna pri emitovanoj toploti i pritisku, a 101 put će doći do kritične koncentracije smeše i temperature i eksplozije.
Naročito nikad nemojte zavarivati felnu dok je guma na njoj. Zavarivanjem se unosi toplota u felnu, toplota se prenosi na vazduh u gumi, vazduh u gumi se širi i povećava pritisak i guma pukne kao balon, ali guma nije balon, ima svašta u njoj i ubija na licu mesta, a kada eksplodira kamionska guma može da odbaci iskidane ostatke čoveka desetine metara.

Ostalo je manje više poznato ali možda ipak nije total početnicima:

- struja može da ubije. Radite na suvom, kablovi ne smeju biti bez izolacije. Neka električar pregleda strujnu instalaciju.
- ne udišite gasove i dimove, radite u provetrenoj radionici, ako je moguće sa odsisavanjem dimova i gasova, a ne u podrumu ili ćumezu.
- nemojte da Vam uzori budu oni sa kablovskih televizija što rade čopere i nabudžena kola, pa TIG-om rade golim rukama. Električni luk emituje ceo svetlosni spektar uključujući opasno ultraljubičasto zračenje. Morate imati zaštitno odelo, rukavice i masku.
- obavezno očistite materijal od rđe, farbi, masti, ulja i sličnog. I zbog opasnih isparenja po zdravlje i zbog kvaliteta vara. Pazite, neki delovi, npr glave motora, ventili i slično su tretirani nekim hemijskim sredstvima za zaptivanje mikroporoznosti, pa emituju smrdljive otrovne dimove a prave jako porozan var.
- Ne koristite bilo šta na bazi hlora za čišćenje (Trihloretilen, perhlor...). Dejstvom luka na ove tečnosti se stvara fozgen-bojni otrov.
- Ne radite pocinkovane limove i mesing. Cink isparava na 495C, znatno pre topljenja materijala i smrtno je otrovan ako se udiše. Neka neko bude pored Vas, pa kad primeti bele končiće da lelulaju u vazduhu, odmah prekinite i bežite.
- Pazite na mogući požar. Imajte i aparat za gašenje požara pored sebe a sklonite sve zapaljivo iz okoline.
- Pazite da se ne opečete na vrelim delovima posle zavarivanja. Ne uzimajte ih rukama. Ne dozvolite da neko pipa te vrele delove.
- Sklonite decu i nezaposlene iz radionice. Zabranjena zona za nepozvane.
- Stavite upozorenja tipa: sklonite se iz radionice tokom zavarivanja, opasnost od struje, opasnost od vrelih delova-ne diraj ništa, ne gledaj u luk ili odbljesak luka itd (jer dok Vi varite ne vidite šta rade treća lica u radionici a ona po pravilu dok ste zauzeti zavarivanjem sve žele da uzmu u ruke, da opipaju, da uključe ili isključe a neki nažalost i da otuđe nešto od alata).
- Bocu za gas uvek vežite na postolju aparata, ili za neki stub ili zid ili slično, ako padne, pošto je pod velikim pritiskom i razbije se ventil, ima da poleti kao mlazna raketa i može da pobije sve u radionici.
- Kupite dobro tocilo i na njemu samo oštrite volfram i ništa više.
- Kupite sredstva za čišćenje aluminijuma, recimo industrijski aceton, ali pazite gde ga držite jer je zapaljiv.
- Kupite četke od nerđajućeg čelika, biaks i roto glodala baš za aluminijum od tvrdog metala.
- Ne dozvolite da treća lica gledaju u luk ili u odbljesak od luka (aluminijum je vrlo reflektivan-kao ogledalo). Ima da dobiju pesak i iglice u očima to veče a sutra ni kapke neće moći da podignu.
- Ne dozvolite nikada da Vam kupac gleda preko ramena šta radite i daje kvazi-uputstva, pridržava delove golim rukama i nervira Vas. Uzmite deo od kupca i recite mu da ide negde i da dođe sutra kada bude gotovo. Nisu ni Ajnštajnu pametnjakovići gledali preko ramena kada je pis’o formule.
- Uvek kupite dosta potrošnih delova (dizni, šoba, volframa itd) i neka stoje po fiokama, jer će Vam inače nestati petkom popodne a u subotu ćete morati da odradite vrlo unosan posao a nemate delove vrednosti od jednog EUR.
- Nemojte da se stidite svog rada, i da radite za džabe. Na bicikl-forumima i moto-forumima se zgražavaju cenama rada TIG zavarivača aluminijuma, a koje su inače u Srbiji ispod svakog nivoa. Ne ulazite u raspravu sa njima, neka oni ulože u radionicu, u aparat, gas, žice za dodavanje i potrošne delove, brusilice i brusne ploče, sredstva za čišćenje... i neka nauče zanat i neka rade usluge reparaturnog zavarivanja aluminijuma i magnezijuma za 2 EUR/sat (sve uključeno, ruke, materijal, dobar aparat, žica, gas...).
- Ne stidite se da odbijete besmislen posao.
- Ima još dosta preporuka, ali vremenom ćete i sami sve shvatiti...