APSOLUTNA PREPORUKA

 

Reparaturno zavarivanje je najteži oblik zavarivanja. Ne zna se osnovni materijal, i kada se zna usled eksploatacije (vreme, temperatura, izloženost agresivnim sredinama, plastična deformacija, zamor, puzanje, oksidacija…) je promenio strukturu, čvrstoću, svojstva zavarljivosti…
A reparaturom se često bave bravari, često na licu mesta, bez mogućnosti za kontrolisanim predgrevanjem…
Najčešće ne postoji moguićnost konsultacije sa inženjerom zavarivanja, ne radi se kvalifikacija tehnologije zavarivanja, a proizvođač dela često želi samo da proda rezervni deo a ne želi da da preporuke za zavarivanje…

Zato se za ovu namenu koriste posebne elektrode, elektrode koje su napravljene za zavarivanje teško zavarljivih čelika, koje su jake i/ili žilave, koje “uzimaju u obzir” sve problem…

I ovde postoji mali problem sa izborom elektroda, u smislu, nikada se ne treba povoditi standardom ili najjeftinijom cenom. Treba koristiti dobre ili najbolje elektrode.

Možemo Vam ponuditi elektrode iz programa UTP-a, koje su legendarne u ovoj oblasti:
- UTP 65,
- UTP 63,
- UTP A6824,
- UTP 068 HH…

Kao i elektrode drugih proizvođača koje su dokazale svoj kvalitet za pomenutu primenu.

Pozovite za cene!