Lemovi ovog tipa mogu biti u obliku:
- gole žice (za koju je potreban poseban topitelj),
- obložene žice (sa normalnom ili redukovanom debljinom obloge),
- neki drugi oblik (pasta, prstenovi, trake, prahovi…).

U skladu sa RoHS direktivama.
Postoje dve grupe ovih lemova, sa kalajem i bez njih. Kalaj služi za sniženje temperature topljenja lema.

Pozovite za cene!