Lemovi ovog tipa mogu biti u obliku:
- gole žice (za koju je potreban poseban topitelj),
- obložene žice (sa normalnom ili redukovanom debljinom obloge),
- neki drugi oblik (pasta, prstenovi…).

Srebrni lemovi koji sadrže kadmijum (Cd) se mogu koristiti za lemljenja velikog broja osnovnih materijala.
Ali, pošto su kadmijum i oksidi koje on stvara toksični, potrebne su dodatne mere opreza (ventilacija, maska za disanje…).
Korišćenje ovih lemova je zabranjeno za primene u industrijama hrane, pića, farmaciji itd tj sve oblasti gde može ljudsko zdravlje biti ugroženo.

U EU je 2011 doneta direktiva o zabrani korišćenja ovih lemova. Srbija nije deo EU i ovi lemovi se i dalje koriste. Ukoliko želite da pređete na lemove bez kadmijuma, pozovite nas radi konsultacije da bi našli najadekvatnije rešenje (većina ekvivalentnih lemova u stvari ima nedostatak kadmijuma nadoknađuje viškom srebra a koje je vrlo skupo. Možete očekivati da će adekvatna zamena uvek biti skuplja).

Na stanju držimo lem L-Ag40Cd i L-Ag30Cd u prečnicima 2.0 mm i 3.0 mm u formi obloženih šipki dužine 500 mm.

Pozovite za cene!