Žicama za TIG se navaruju pre svega alati i slični delovi. Možemo ponuditi sve što se koristi u toj klasi u svetu:
- žice za alatne čelike,
- žice za elastični međusloj,
- žice na bazi kobalta, tzv stelit,

Pozovite za cene!