KONAČNO I U SRBIJI!

MIG/MAG pištolji i dizne za perfektno zavarivanje u kratkom spoju!

 

PIŠTOLJI ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE PREMIUM KVALITETA

Izuzetno robustni,
Perfektno ležanje u ruci,
Prijatan osećaj držanja,
Gumirani rukohvat radi boljeg prianjanja u ruci,
Nakvalitetniji materijali


TBI Serija EXPERT pištolja za MIG/MAG zavarivanje!

 

CO2 zavarivanje je svoj procvat doživelo kada je prihvaćeno od strane sam-svoj-majstora, bravara, limara, auto-limara koji ga koriste na malim strujnim parametrima, na tankim limovima i profilima…
Lako se nauči uz pravilnu obuku i dobar aparat, unos toplote je mali, pa su male deformacije limova u odnosu na druge postupke, brz je i produktivan.

Međutim, za perfektno zavarivanje, bez prštanja, je potrebno pre svega pravilno podešavanje parametara kao i vođenje pištolja tako da prepust žice bude konstantan.

Režim koji se koristi za zavarivanje tankih materijala je tzv “transfer kratkim spojem”.

Žica koja izlazi iz pištolja udara u materijal, pravi kratak spoj, amperaža naglo raste, time i toplota i ona topi žicu i odvaja je od metala, pali se luk koji topi materijal i žicu, i žica opet udara u metal, pravi kratak spoj, luk se gasi i sve ispočetka…

Znači, luk se pali i gasi i zato je ovaj postupak “hladan”, unosi se malo toplote i smanjena je opasnost od progorevanja.

Broj paljenja i gašenja luka je oko 50-300 puta u sekundi i taj fenomen izaziva ono specifično zujanje. Što je broj kratkih spojeva u sekundi veći, plazma luka je efikasnija i zavarivanje je bolje.

Poznato je da su stari trafo CO2 aparati pri zavarivanju kratkim spojem žicom 0.8 mm tzv “slatku tačku” u CO2 gasu dostizali pri brzini žice oko 4.2-4.6 m/min, naponu od oko 19V i NARAVNO prepustu žice od oko 7-8 mm (očekivana amperaža je oko 60-75A u zavisnosti od unutrašnje ukupne otpornosti (impedanse) aparata) što je taman tu negde idealno za zavarivanje limova 1.3-2.0 mm uz neko orijentaciono (pravolinijsko) vođenje pištolja brzinom od 6-10 mm/s (brže ako postoji opasnost od progorevanja, sporije kod debljih limova).
Za deblje limove (2.5-4 mm), ako se radi u kratkom spoju može se perfektno zavarivanje i/ili dobiti većim brzinama žice, malim zadržavanjima pištolja, šetanjem (“vrzenjem” što bi neki rekli) u cik cak ili spiralom, sporijim vođenjem i ako aparat dozvoljava podešavanjem impedanse/indukcije (retko potrebno za 0.8 mm žicu jer ona već ima veliku omsku otpornost zbog malog prečnika, ali gotovo neophodno ako se radi žicama 1.0 mm i 1.2 mm).

“Slatka tačka” je ona kombinacija mnogih parametara (brzine žice, napona, prepusta žice, prečnika žice, tipa žice, vrste gasa…) pri kojoj dolazi do najvećeg broja kratkih spojeva u sekundi, kada je moć plazme električnog luka najveća, kada nema prštanja, i kada je luk u stvari najsnažniji a tako mali da mu se može tepati “lučić” i kada je zavarivanje tako lako kao da se “crta olovkom”…

Kod invertorskih CO2 aparata, za žicu 0.8 mm, ova “slatka tačka” je na oko 4.5-5.5 m/min i 19V i NARAVNO prepustu žice od oko 7-8 mm.
(U svakom slučaju ili pitajte prodavca aparata ili sami experimentisanjem dođite do najboljih parametara zavarivanja. Od aparata do aparata, područje “slatih tačaka” (na engleskom “sweet spot”) je različito, tako da ove napomene prihvatite orijentaciono).

 

Šema izgleda “prepusta žice”.
Prepust žice održava majstor svojom “veštinom”, i treba da bude konstantan, i u granicama potrebnim za svaki režim (kratak spoj, puls, sprej…).

Dužinu luka ne može kontrolisati zavarivač. Dužina luka je konstantna, prosto jer je MIG/MAG aparat tzv CV mašina (constant voltage), i kada zavarivač pokuša da gurne pištolj ka predmetu (kao što to radi elektrodom kod REL zavarivanje), aparat sam dramatično poveća amperažu da bi brzom brzinom sagorelo taj višak žice i vratilo dužinu luka na onu dužinu koja je određena podešenim naponom na kontrolnoj tabli aparata. Luk se neće smanjiti ali zbog približavanja pištolja, smanjiće se prepust, pa će luk biti vrlo blizu dizne, pa će zalepiti žicu za diznu.

I obrnuto, ako zavarivač pokuša da odmakne pištolj od predmeta sa nadom da će dužina luka da poraste, kao što je to moguće kod elektrode kod REL zavarivanja, to se neće desiti, aparat je CV mašina koja održava konstantnu dužinu luka i dužina luka se neće promeniti, jedino će prepust žice biti duži a onda će se smanjiti amperaža da bi se žica sporije topila.

(A sve u skladu sa Omovim zakonom, što je dužina prepusta duža to je otpornost prepusta veća a samim tim, pošto je napon konstantan i nepromenljiv, pada amperaža. I obrnuto.)

(CV mašina znači da je napon luka konstantan, tj da je dužina luka konstantna. To je suprotno od REL i TIG zavarivanja gde zavarivač rukom gura elektrodu ka predmetu skraćujući luk ili ga odmicanjem elektrode udaljuje. Ovde to nije moguće, primicanjem ili odmicanjem, samo se smanjuje ili povećava dužina prepusta žice i dramatično menja amperaža a dužina luka ostaje ista svo vreme.
Ovo je jedan od osnovnih razloga zašto REL i TIG zavarivači ne znaju da rade dobro na MIG/MAG aparatima. Oni pokušavaju da svoje znanje o podešavanju amperaže na tabli aparata i promeni dužine luka rukom da primene na MIG/MAG zavarivanje, što je nemoguće.
Kod MIG/MAG zavarivanje, amperaža se ne podešava (podešava se napon, brzina žice i dužina prepusta) a dužina luka se ne može ni skratiti ni povećati, on je isti svo vreme, ma kako odmicali ili primicali pištolj).
Inače svi aparati imaju preporučene brzine žice i napon u zavisnosti od vrste materijala koji se zavaruje ili tipa i prečnika žice. Nekada se ta tablica sa preporukama nalazi na unutrašnjoj strani dodavača, nekada je u uputstvu.
Pitati obavezno prodavca za preporučene parametre (brzina žice, napon) za svaki tip žice, vrstu gasa… u zavisnosti od debljine materijala.

 

Kada su ozbiljna industrijska zavarivanja u pitanju, žicama 1.0 mm i 1.2 mm, ako od nas kupite aparat za zavarivanje, naravno da će Vam biti i saopšteni i demonstrirani ovi “slatki parametri” tokom primopredaje aparata.

Međutim problemi mogu nastati ako se koriste loši aparati, ako se loše podese parametri zavarivanja i to brzina žice, napon (koji određuje dužinu luka) i ako se ne održava konstantan prepust žice tokom zavarivanja.

Kod žica prečnika 0.8 mm i 1.0 mm, idealan prepust bi trebao biti oko 7-10 mm. Pomenuti prepust, uz brzinu žice, utiče na amperažu a ona na toplotu kojom se tope žica i metal koji se vari.
(Veća brzina žice= veća amperaža, veći prepust žice=manja amperaža(prema Omovom zakonu…)).
(Valjda je svako do sada naučio da se kod MIG/MAG tj CO2 zavarivanja ne podešava amperaža, već samo dužina luka naponom i brzina žice.)

Ako zavarivač tokom zavarivanja ne održava konstantan prepust žice, već mu on varira, i verovatno usput menja ugao pištolja kao i brzinu pištolja, on dramatično menja strujne parametre luka, pre svega amperažu i time izaziva manju ili veću toplotu luka, koja opet izaziva neregularno topljenje žice i metala, izaziva explozije kapljica žice bilo pri kratkom spoju, tj kontaktu sa rastopljenim metalom, bilo dok gori luk…

Rezultat je prštanje, progorevanje metala, neuvarivanje-nalepljivanje, nejednaka i nepravilna geometrija šava i sve ostale greške koje se mogu desiti.

Zavarivanje u kratkom spoju se može apsolutno uspešno koristiti do 4 mm debljina metala, i obično se izvodi žicama prečnika 0.8 mm i 1.0 mm.

Međutim, zavarivači imaju veliki problem da održavaju svo vreme neophodan konstantan prepust žice, iz apsolutno BANALNOG razloga!

U Srbiji, svaki pištolj bilo da dolazi uz aparat, bilo da se kupuje naknadno, ima uvučene dizne u šobi, i to oko 3-6 mm.

 

Klasičan pištolj u Srbiji se isporučuje sa diznom uvučenom u šobu.
Što je OK, ako se radi u pulsu ili u spreju kada se radi sa dugačkim prepustom žice (oko 15-18 mm), ali je uzrok mnogih problema ako se radi u režimu kratkog spoja kada se radi sa kratkim prepustima (oko 7-10 mm).

 

I kada se želi održavati idealan prepust od 7-10 mm za žice 0.8 mm i 1.0 mm, dolazi do nemoguće situacije: Žica u tom slučaju viri iz šobe tipičnog pištolja u Srbiji svega 2-5 mm, što čini perfektno zavarivanje nemogućim.
Prosto u toj idealnoj situaciji zavarivač NE VIDI vrh žice i luk…
 
Zato on poveća prepust, ali tada mu se po Omovom zakonu smanjuje amperaža luka i on mora “da doda žicu” tj da amperažu poveća većom brzinom žice… I onda dolazi često do neusklađenosti parametara a to zajedno sa variranjem dužine prepusta i promenom ugla vođenja pištolja kao i brzine vođenja pištolja dovodi do nestabilnog zavarivanja.

U svetu se već decenijama, kako u manuelnom, tako i automatskom i robotskom CO2 zavarivanju koristi banalno rešenje za ovaj problem pri zavarivanju u režimu kratkog spoja: DIZNA VIRI IZ ŠOBE 2-3 mm!!!

Sada, kada zavarivač tokom zavarivanja može da VIDI ceo ili skoro ceo prepust žice, prava je pesma održavati pravilan prepust od 7-10 mm, kao i sam ugao vođenja pištolja, prosto jer ne mora da ga nakreće, niti pištolj, niti da krivi svoj vrat i glavu da bi video mesto luka.

Ne postoji nikakva bojazan oko plazme luka ili gasne zaštite tj gubitka gasa jer je luk sada dalje od otvora šobe kroz koji izlazi gas u odnosu na opciju kada je dizna uvučena u šobu. Prosto, transfer kratkim spojem je hladan jer se luk pali i gasi, pa će sigurno uvek biti dovoljno gasa za stvaranje plazme i gasne zaštite.

Takođe nema bojazni ni oko uništavanja dizne jer je “više” izložena toploti. Dizna je konstruisana baš za ovu svrhu od TBI - Nemačka, legura je takva da trpi pomenuta termička naprezanja transfera kratkog spoja a dužina joj daje masivnost koja doprinosi odvođenju toplote.

Evo, sada i u Srbiji, nudimo Vam premium EXPERT pištolje za MIG/MAG zavarivanje proizvođača TBI iz Nemačke, sa standardnim EUR priključkom, i standardnim delovima, uz naravno posebnu DIZNU KOJA VIRI IZ PIŠTOLJA!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vazdušno hlađen pištolj.
Intermitence pištolja (10 minutni ciklus):
- Zavarivanje u mešavini argona sa CO2 ili O2: 150 A,
- Zavarivanje u čistom CO2: 180 A,
Za žice prečnika: 0.6 / 0.8 / 1.0 mm
Protok gasa do oko 10 l/min,
Izrađen prema IEC 60974-7
Ima EUR priključak i sve standardne delove (dizne, šobe, difuzor, bužir…).
I naravno, može se naviti i posebna dizna koja viri iz šobe za perfektno zavarivanje u kratkom spoju.

Na stanju imamo ovaj pištolj sa polikablom dužine 3 m.

Na ovaj pištolj idu dizne M6.

POZOVITE ZA CENE!

 

 

 

Vazdušno hlađen pištolj.
Intermitence pištolja (10 minutni ciklus):
- Zavarivanje u mešavini argona sa CO2 ili O2: 200 A,
- Zavarivanje u čistom CO2: 230 A,
Za žice prečnika: 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm
Protok gasa do oko 12 l/min,
Izrađen prema IEC 60974-7
Ima EUR priključak i sve standardne delove (dizne, šobe, difuzor, bužir…).
I naravno, može se naviti i posebna dizna koja viri iz šobe za perfektno zavarivanje u kratkom spoju.

Na stanju imamo ovaj pištolj sa polikablom dužine 3 m i 4 m

Uz pogodan nosač dizne, mogu se navijati i dizne M6 i M8.

POZOVITE ZA CENE!