Na temelju dugogodišnje porodične tradicije u mašinskoj industriji, ICI industrijski inženjering je osnovan 1992. godine, sa sedištem u Beogradu.

Ekipa stručnjaka koja se bavila problematikom održavanja opreme je okupljena u cilju rešavanja problema sa kojima se održavaoci susreću svaki dan. Započeto je sa izradom rezervnih delova po dokumentaciji, ali je kasnije sve više zahtevana sanacija postojećih delova umesto izrade novih.

Od samog početka postojanja, smo težili da napravimo nešto drugačije i novo, i tako smo krenuli sa konceptom reparature na licu mesta tj. on-site.

Uspešnu primenu kompozitnih materijala nove generacije za reparature na licu mesta bez demontaže, krunisali smo 1997. godine zastupništvom nemačke kompanije DIAMANT Metallpastic GmbH.

1998. godine osvojili smo tehnologiju novih zavarivačkih materijala, koju od tada primenjujemo, sa UTP Schweistechnik iz Nemačke.

Od 2000. godine kada je osvojena, primenjuje se tehnologija metalizacije mašinskih delova.

Koristeći najmodernije materijale, tehnike i tehnologije u oblasti zavarivanja, metalizacije i kompozitnih materijala, svojim kupcima skratili smo uobičajeno vreme zastoja i do 50 puta, ostvarili ogromne uštede i produžili radni vek mašina.

2002. godine su uvedene inovacije u oblasti zaptivnih materijala i dobijeno je zastupstvo brenda SEALTEK, Italija, a nekoliko godina kasnije i Gambit, Poljska. Programom zaptivnih materijala smo se aktivno bavili sve do 2016. godine.

Iste godine smo započeli i prodaju dodatnih materijala i opreme za zavarivanje, prevashodno Boehler grupe i Corodur iz Nemačke.

2003. godine proširili smo poslovanje na oblast kompresora visokog pritiska kroz zastupništvo španskog proizvođača kompresora ABC za područje bivše Jugoslavije. Pored lokalnog tržišta, u poslu servisa kompresora visokog pritiska naša ekipa intervenisala je i u Pakistanu, Iranu, Mađarskoj i Rumuniji. Osam godina kasnije, postali smo i ovlašćeni distributeri i serviseri Worthington Creyssensac kompresora iz Belgije – ćerka brend ATLAS COPCO.

2004. godine uvodimo u primenu postupak sanacije curenja na licu mesta bez zaustavljanja procesa proizvodnje. Uz uštede klijentima koji nisu morali da zaustavljaju svoje energane zbog proboja pare, velike uštede zbog sprečenog zastoja proizvodnje obezbedili smo klijentima zaustavljanjem curenja etilena i amonijaka. Zaustavili smo i prave ekološke katastrofe zaustavljanjem curenja kiselina.

Kao logičan sled dugogodišnje primene Metalock postupka za spajanje naprslih i polomljenih delova od sivog liva i čelika, 2005. godine postali smo punopravni članovi Međunarodne Metalock Asocijacije MIA, pod nazivom ICI Metalock Serbia and Montenegro. Naša znanja i iskustva razmenjujemo stalno sa članovima širom sveta. Sproveli smo brojne uspešne reparature brodskih blokova motora i velikih presa, gde smo skratili zastoje na svega nekoliko dana koji bi obično trajali mesecima. Tako smo više puta pomogli našim klijentima da usled kvara mašina ne izgube ugovore o prodaji.

Iste godine počinjemo intenzivnu primenu mobilnih mašina za obradu na licu mesta tzv. on site machining. Opremljen za najkompleksnije zahvate, bez demontaže opreme koju obrađujemo, naš mobilni servis, koji je jedinstven na našim prostorima, skraćuje vreme zastoja i do 80%.

2006. godine sertifikovali smo sistem menadžmenta kvalitetom JUS ISO 9001:2001.

2010. godine osnovana je laboratorija za ispitivanje ventila sigurnosti na licu mesta. Ova jedinstvena laboratorija u regionu za ispitivanje bez demontaže, omogućava proveru na teško dostupnim lokacijama i bez zaustavljanja procesa proizvodnje.

2011. godine uveden je integralni sistem menadžmenta koji obuhvata međunarodne standarde kvaliteta ISO 9001, 14001 i 18001.

2012. godine krunisani smo titulom najvećeg distibutera i aplikatora u regionu od strane VoestAlpine Boehler Welding Grupe u oblasti zavarivanja. Kao najuspešniji u regionu dobili smo status Srebrni partner.

2013. godine odobren nam je sertifikat za reparaturnu radionicu od strane Germanische Lloyda (GL), internacionalnog registra za poslove kvalifikacije postupaka zavarivanja. Od tada smo osim u Evropi, sanacije izvodili osim u Aziji tj. Kini i u samom Pacifiku u vodama Centralne Amerike.

Od 2015. godine upotpunili smo asortiman mobilnih mašina za obradu na licu mesta najvećim svetskim brendom, zastupstvom Climax Portable Machining i H&S Tools. Od 2016. godine zastupamo i proizvođača malih mobilnih mašina Promotech iz Poljske.