Promotech Rail Bull 2 je zasigurno tehnički najmoderniji prenosni uređaj za automatsko zavarivanje.

Raill bull 2 je namenjen za zavarivanje visokokvalitetnih zavara na limovima i cevima. Širok spektar primene omogućava mu program kojim može da se isprogramira režim zavarivanja korenog zavara kao i režim zavarivanja popune od prvog do n-og prolaza.

Rail bull 2 je jedini prenosni uređaj koji sa dodatnom pipalicom koriguje položaj pištolja ukoliko priprema za zavarivanje nije savršena.

Sa svojom fleksibilnom zupčastom letvom omogućava automasko zavarivanje cevovoda raznih prečnika od ɸ200 – 3000mm

SAZNAJTE VIŠE