Invertorski aparati za zavarivanje u odnosu na transformatorske ispravljače


I dan danas, kod nekih, postoji dilema, da li kupiti invertorski aparat za zavarivanje ili ne. Glavni razlog je činjenica da su uvedeni relativno nedavno, pre možda 15 – 20 godina i sećanje na tada početnu, uglavnom katastrofalnu nepouzdanost i dalje živi, a sa druge strane i dan danas po radionicama postoje aparati stari po 40 godina koji izgledaju neuništivo, i što je najvažnije i dalje su u funkciji.

Ovo je mali osvrt na razlike i prednosti jednih u odnosu na druge.

Prednosti invertora:

Jedna od glavnih prednosti, a često i sasvim dovoljna za kupovinu je njegova mala veličina i masa. Ako uzmemo REL aparate do 150 A, oni su uglavnom teški do 6-7 kg, a recimo TIG aparati do 220 A su teški do 20 kg. Postoje i MIG/MAG aparati klase 320 A, a težine 35 -40 kg. Ko radi na terenu ina visini, ova prednost je sasvim dovoljna za kupovinu ovih aparata.

Druga prednost je u činjenici da vuku manje amperaže iz mreže, a takođe i troše manje struje. Samo ovo je takođe dovoljna prednost da invertorske aparate kupi veliki broj ljudi koji nemaju „industrijsku struju“, već rade kod svojih kuća ili u svojim radionicama imaju „kućne“ strujne instalacije. Ako dodamo da najmoderniji invertori imaju ugrađene PFC module koji dodatno snižavaju amperažu koja se vuče iz mreže, dolazimo da se može zavarivati sa elektrodom 3,2 mm, a na instalaciji sa osiguračem od 10 – 16 A. Takođe neki aparati imaju ugrađene module za automatsko prihvatanje bilo kakve monofazne struje od 90 – 280 V. Ovo je dovelo do toga da veliki broj „amatera“ postanu kupci ovih proizvoda.

Kod invertorskih aparata, performanse se regulišu i softverom, tako da su moguće varijabilne frekvencije i oblici izlaznih struja (naročito kod TIG AC/DC aparata), kao i podešavanje dinamike električnog luka. Prosto, samo zavarivanje je dignuto na viši nivo, sa stanovišta lakše kontrole luka, mogućnosti manjeg nivoa veštine zavarivača za postizanje odličnog zavarenog spoja, malog unosa toplote u materijale koji su osetljivi, itd.


Prednosti trafo aparata:

Glavna prednost je svima poznata, a to je pouzdanost. Ljubitelji ovih aparata vole da kažu da tu nema šta da se pokvari. Postoji veliki trafo koji je neuništiv, elektrika, malo proste elektronike i neki mehanički delovi. U svakom slučaju, daleko su u prednosti što se tiče neosetljivosti na prašinu, koja je veliki uzrok kvarova kod invertorskih aparata.

Pošto se uglavnom ne pomeraju iz svog ćoška tokom svog životnog veka, nisu izloženi udarima, padovima, što je takođe čest razlog kvara invertorskog aparata.

Jedan od čestih razloga kvara invertorskih aparata je priključivanje na neodgovarajući agregat ili lošu struju. Pošto gotovo niko ne priključuje velike trafo aparate na agregat, to se ne spominje kao razlog njihovog kvara, pa invertorski aparati ni krivi ni dužni dolaze zbog ove „falinke“ na loš glas. Naravno krivac je čovek koji je dozvolio nepravilno upotrebu aparata.

Jasno je da trafo aparate može popravljati veći broj servisera, sa manjim nivoom stručnosti, dok za invertorske su često potrebni za svaki model obučeni serviseri. Veoma je mali broj servisera sa tolikim znanjem i iskustvom da mogu popraviti veliki broj raznih modela invertorskih aparata.

Sama činjenica da trafo aparati traju po 40 godina izaziva poštovanje, dok su invertorski aparati izloženi „zastarevanju“, kao i sva moderna tehnologija, pa se dešava da već posle 3, 5 ili 7 godina su toliko zastareli i da za njih nema rezervnih delova.

Zaključak

Sadašnjost i budućnost ipak pripadaju invertorskoj tehnologiji:

  • invertorski aparati su danas dostigli potreban nivo pouzdanosti, tese uopšte ne treba plašiti.
  • Prenosivi su povlače manje amperaže iz strujne instalacije, postižu zavarivanja sa malim unosom toplote, zavarivanja teško zavarljivih metala pulsnim strujama (npr. MIG zavarivanje bakra), zavarivanja tankih preseka.

Kod obe tehnologije postoje i „prevare“ koje mogu neupućenog da odvrati od kupovine jednog ili drugog. Invertorske aparate treba kupovati od poznatih proizvođača za koje ste proverili da ne prodaju robu lošeg kvaliteta. Kupovinom aparata neproverenih proizvođača izlažete se riziku da nećete postići očekivani nivo zavarivanja, češćih kvarova i nedostatka potršnih i rezevnih delova. Sa druge strane i kod trafo tehnologije postoji igra sa cenom, jer se umesto bakarnih namotajakoriste aluminijumski, a preseci namotaja su manji nego što zahteva deklarisana snaga i amperaža.